Önkéntes Tűzoltó Szolgálat EFOP-1.3.8-17-2017-00056

polgári és katasztrófavédelem

Időpont

  • Folyamatos

Idősáv

Helyszín

  • Kőszeg ,Önkéntes Tűzoltó Szolgálat

Helyszín típusa

  • Kültéri

Kompetencia

  • szociális érzékenység

Nyelvtudás

  • magyar

Eszközök

  • -

Kapcsolattartó

  • Kovács András
  • andras.kovacs@csepregituzoltok.hu

§ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) meghatározott tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködőként vehet részt az az önkéntes társadalmi szervezet (a továbbiakban: tűzoltó egyesület), amely alapszabályában azt tevékenysége céljaként rögzítette.

2. § (1) A tűzoltó egyesület tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben való közreműködésére (a továbbiakban: szaktevékenység) a Ttv.-t az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztathatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet.

(3) A tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység körében

a) az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósághoz,

b) a hivatásos vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek megelőzésére,

c) az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti fel,

d) a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltásvezető intézkedésének megfelelően működik közre.